CAD - (Computer Aided Desig) - počítačom podporované konštruovanie.

CAM - (Computer Aided Manufacturing) - počítačom podporovaná výroba.

CAD CAD

Vyhotovenie technických výkresov a návrhov zariadení Vám garantujeme za krátku dodaciu lehotu. Pomocou moderných CAD systémov Vám vytvoríme dokonalé a transparentné výkresy.

CAM CAM

Ponúkame službu vytvorenia CNC programov. Našim inžinierom s mnohoročnými skúsenosťami neznamená žiadny problém vytvorenie výrobného programu aj pre tie najzložitejšie súčiastky. Pomocou moderných CAM systémov je možné znižovať výskyt chýb a čas programovania.